کتابخانه > رمان

 

عنوان کتاب: اسرار زمین

نویسنده: محمد غفارزاده

توضیحات: شما خواننده عزیز با خواندن این داستان با فرضیه ها و مطالب علمی که هنوز به طور کامل به اثبات نرسیده اند مواجه خواهید شد.