توزیع کارت و مواد آزمون ورودی پایه دهم

برچسب ها: اطلاع رسانی

آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم 1396/03/24 می باشد و این تاریخ غیر قابل تمدید خواهد بود.

کارت ورود به جلسه از تاریخ 1396/03/25 قابل دریافت می باشد و تاریخ آزمون روز شنبه 1396/03/27 ساعت 9 صبح می باشد

 

دانلود فایل مواد آزمون