منشور کارکنان دبستان دخترانه

برچسب ها: منشور کارکنان دبستان دخترانه

منشور چهارده ماده ای کارکنان

مجتمع فرهنگی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  1.      در همه حال خدای منان را ناظر بر اعمال خود داشته و خالصانه او را ستایش می کنیم تا از لغزش ، گناه و ناامیدی مصون بمانیم .

  2.      ما مقید به تبعیت از اصل ولایت فقیه بوده و ار رهبر فرزانه و دیگر مسئولین با اخلاص نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت می کنیم .

  3.      به این امر واقفیم که رافت و مهربانی ، محبت و صبوری شیوه پیامبران الهی است ما نیز به عنوان معلم صبور و مهربانیم .

  4.      ظاهر و باطنی آراسته داریم ، از ریا و نفاق بیزار و با یکدیگر صادق هستیم .

  5.      ما به قانون جمهوری اسلامی ایران پاینده بوده و سلسله مراتب را رعایت می کنیم و برای جایگاه مدیریت احترام خاص قائلیم.

  6.      فعالیت های ما بر اساس مشورت انجام می پذیرد که خود نشان از اتحاد و همدلی دارد.

  7.      به فرمان خدای عزوجل عیب ها را می پوشانیم زیرا که او ستار العیوب است .

  8.      امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک اصل پذیرفته و عمل به آن را وظیفه خود می دانیم .

  9.      خود را پاسدار خون شهدای والا مقام دانسته و راه این عزیزان را ادامه خواهیم داد.

  10.      به فرمان رهبر عزیزمان با تلاش پیگیر مدبرانه و همه جانبه با برنامه ریزی دقیق و اقداماتی شجاعانه برای پیشرفت نوجوانان و جوانان کشور            عزیزمان می کوشیم .

  11.      عدالت محوری سرلوحه کارمان قرار دارد.

  12.      ما هویت ملی و دینی را ارج می نهیم و رهنمودهای مقام معظم رهبری را در تمامی سال ها فصل الخطاب تلاش هایمان در پیشرفت های نوین علمی ، فرهنگی و اقتصادی می باشد.

  13.      به عنوان یک مسلمان آزاده در برابر همه ی مستضعفان جهان احساس مسئولیت کرده و در مواقع ضروری به کمک آن ها می شتابیم.

  14.      ما کارکنان مجتمع ضمن اجرای موارد فوق به مصوبات هیئت امنا احترام گذاشته آن را لازم الاجرا می دانیم.