مقررات دوره اول متوسطه پسرانه

برچسب ها: مقررات, انضباطي, راهنمایی پسرانه, ساعت حضور, نمره انضباط, زنگ مدرسه

مقررات انضباطي واحد آموزشي راهنمايي پسرانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز

سال تحصيلي 95 - 1394

 

ب ) تعهدات دانش‌آموز:

1- حضور فعال در برپايي نماز و کليه مراسمي که در مدرسه برپا مي‌گردد.

2- رعايت احترام کليه دانش‌آموزان و کارکنان مدرسه

3- عدم برخوردهاي خشونت آميز با ساير دانش‌آموزان در مدرسه و خارج از آن

4- پرهيز از هرماه داشتن وسايلي غير از لوازم مدرسه اي بخصوص تلفن همراه

5- استفاده مداوم از لباس فرم آموزشگاه بصورت آراسته

6- حضور به موقع در آموزشگاه و کلاس درس مطابق با برنامه اعلام شده از سوي مدرسه

7- عدم خروج از آموزشگاه در ساعات رسمي بدون مجوز مدير و معاونين

8-حضور مرتب در کلاسهاي فوق برنامه مطابق با برنامه تنظيمي از سوي آموزشگاه

9- پرهيز از غيبت هاي غير موجه تحت هر عنوان

10- داشتن گواهي معتبر دال بر موجه بودن غيبت و حضور يکي از والدين در مدرسه (روز بعد از غيبت)

11-تحويل دعوتنامه هاي مدرسه به پدر و مادر به منظور حضور به موقع آنان در مدرسه

12- عدم ايجاد خسارت به وسايل و تچهيزات مدرسه و جبران خسارتهاي احتمالي مطابق با اعلام مسئولين آموزشگاه

13- مرتب نمودن موي سر بصورت ماهانه مطابق با اعلام مسئولين مدرسه (ماشين نمره 20)

14- مطلع نمودن مسئولين آموزشگاه از تخلف هاي احتمالي ساير دانش‌آموزان به منظور ايجاد محيط آموزشي و تربيتي سالم

15- انجام تکاليف درسي تعيين شده از سوي دبيران محترم درموعد مقرر

 

ج) تعهدات ولي دانش‌آموز:

 1- مطلع نمودن مسئولين مدرسه از مشکلات جسماني دانش‌آموز

2- حضور مستمر در مدرسه و بررسي وضعيت رفتاري و آموزشي دانش‌آموز مطابق با برنامه اعلام شده آموزشگاه

3- پيگيري منظم و رفع کامل مشکلات دانش‌آموز بنابر اعلام کتبي يا شفاهي مدرسه

4- توجيه نمودن دانش‌آموز در ارتباط با رعايت مقررات آموزشگاه به طور مستمر

5- کنترل اياب و ذهاب دانش‌آموز

6- مطلع نمودن مسئولين مدرسه از غيبت دانش‌آموز در اسرع وقت

 

توجه:

 

کليه موارد فوق قابل اجرا بوده و تخلف از آن تحت هر عنوان موجب تنبيه هاي انضباطي مندرج در آيين نامه (تذکر، کسر نمره انضباط، اخراج موقت از کلاس يا مدرسه، اخراج دائم و درج در پرونده تحصيلي) خواهد شد.