مقررات دبستان پسرانه

برچسب ها: مقررات, انضباطي, دبستان پسرانه, ساعت حضور, نمره انضباط, زنگ مدرسه

مقررات انضباطي دبستان پسرانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز

سال تحصيلي 96 - 95

 

عدم اجراي مفاد اين تعهد نامه موجب کسر نمره انضباط يا اقدامات تنبيهي طبق نظر شوراي آموزشگاه مي شود.

 

دانش آموزان بايد نسبت به رعايت موارد زير نهايت تلاش و همت خود را به کار گيرند:

1-      رعايت شعائر ديني و مذهبي و تلاش در جهت شرکت در مراسم مذهبي و کليه برنامه هاي پرورشي

2-      رعايت حسن اخلاق و رفتار با کادر آموزشي و اداري و ساير دانش آموزان

3-      تلاش و سعي شايسته در تحصيل و انجام تکاليف و همراهي با برنامه هاي آموزشي

4-      حضور به موقع و بدون تأخير در مدرسه طبق برنامه زمان بندي زير:

 

ساعات برقراري کلاسها

نوبت صبح:

زنگ حضور در مدرسه:             ساعت 7:30      

زنگ پايان مدرسه:                 ساعت 13:15

 

هرگونه تأخير در ورود و تعجيل در خروج منجر به کسر نمره انضباط خواهد شد.

5-      رعايت کامل مقررات اعلام شده از سوي مسئولين به خصوص در موارد زير:

الف) مرتب بودن موي سر طبق نظر شوراي مدرسه و خودداري از بکار بردن وسايل تجملي و آرايشي مانند ژل مو

ب) استفاده از لباس و کفش مناسب مطابق عرف مدارس دولتي (لباس فرم طبق نظر شوراي مدرسه و مقررات مربوطه)

6-      مراقبت از وسايل شخصي و هنچنين مراقبت از اموال و تجهيزات آموزشگاه (هر گونه خسارت بر اموال مدرسه توسط دانش آموز منجر به دريافت خسارت از ايشان خواهد شد.)

7-    همراه داشتن تلفن همراه و MP4 و MP3 در مدرسه ممنوع مي باشد.

8-      در صورت غيبت دانش آموز اولياء موظفند ضمن مراجعه به مدرسه به صورت حضوري نسبت به موجه نمودن غيبت ايشان اقدام نمايند در غير اين صورت از انضباط دانش آموز کسر خواهد شد.

 ورود دانش آموز به کلاس در روزهاي بعد فقط منوط به موجه بودن غيبت مي باشد.

9-      دانش آموز مي بايست نسبت به مطلع کردن خانواده خود از دعوت نامه هاي شفاهي و کتبي مدرسه اقدام نمايد.

10-      رعايت نظم و انضباط در زمان  حضور در مدرسه و کلاس و عدم اقدام به بي انضباطي در مدرسه

ضمنا تذکر اين نکته لازم است که نمره انضباط به عنوان يک درس محاسبه و بر اساس رفتار و اضباط شخصي دانش آموز و همچنين موارد فوق و عملکرد وي طبق پرونده انضباطي و نظر معاونين مدرسه محاسبه و بدون هيچ گونه چشم پوشي و اغماضي لحاظ مي گردد.

لذا شايسته است دانش آموزان تمام مساعي خود را در جهت حفظ نظم و انضباط شخصي و اجتماعي در مدرسه به کار گيرند.

11-      با توجه به اين که حضور مستمر اوليا محترم در مدرسه و پيگيري وضعيت درسي و اضباطي فرزندانشان تأثير به سزايي در رشد علمي و شخصيتي دانش آموز خواهد داشت لذا لازم است اولياء محترم حداقل 2 هفته يکبار با حضور در مدرسه در رفع نقايص درسي و انضباطي فرزندشان تلاش فرمايند.

 

12- چنانچه دانش آموز با دفتر مدرسه در زمينه هاي آموزشي، پرورشي و اضباطي همکاري داشته باشد مورد تشويق قرار گرفته و به نمره انضباط وي اضافه  مي گردد.