مقررات دبستان دخترانه

برچسب ها: مقررات, انضباطي, دبستان دخترانه, ساعت حضور, نمره انضباط, زنگ مدرسه

مقررات انضباطي دبستان دخترانه دانشگاه علوم پزشکي شيراز

سال تحصيلي   96-1395

 

 

دانش‌آموزان بايد نسبت به رعايت موارد زير نهايت سعي خود را مبذول نمايند. عدم اجراي مفاد اين تعهد نامه موجب کسر نمره‌ي انضباطي و يا اقدامات تنبيهي طبق آيين‌نامه‌ي اجرايي و نظر شوراي آموزشگاه مي‌شود.  

1- رعايت شعائر ديني و مذهبي و تلاش جهت شرکت در مراسم مذهبي و برنامه‌هاي پرورشي

2- رعايت حسن اخلاق و رفتار با کادر آموزشي و اداري و خدماتي و ساير دانش‌آموزان.

3- تلاش و سعي شايسته در تحصيل و انجام تکاليف و همراهي با برنامه‌هاي آموزشي.

4- حضور به موقع و بدون تأخير در مدرسه طبق برنامه زمان‌بندي مدرسه: (حضور در صف صبحگاه و نماز جماعت جزء ساعات کار مدرسه است.)

در صورت تأخير، ولي دانش‌آموز حتماً بايد با دانش‌آموز در دفتر دبستان جهت گرفتن برگ ورود به کلاس، حضور يابد.

5- رعايت کامل مقررات اعلام شده از سوي مسئولين به خصوص در موارد زير:

الف) پوشيدن اونيفورم کامل مدرسه: بلوز، سارافون، شلوار، مقنعه، جوراب و کفش مناسب، طبق عرف مدرسه

ب) عدم استفاده از زيور آلات

ج) عدم استفاده از کيف و لوازم التحرير و دفاتر با عکس‌هاي بدون پوشش.

6- مراقبت از وسايل شخصي و همچنين مراقبت از اموال و تجهيزات آموزشگاه (هر گونه خسارت به اموال مدرسه توسط دانش‌آموز منجر به دريافت خسارت از ايشان خواهد شد.)

7- همراه نداشتن تلفن همراه و MP4 و MP3 ، دوربين عکاسي و ...

8- رعايت نظم و انضباط در زمان حضور در مدرسه و کلاس و سرويس.

9- مطلع نمودن خانواده از دعوت نامه‌ها و اطلاعيه‌هاي مدرسه.

10- نداشتن غيبت غير موجه. در صورت غيبت دانش‌آموز اوليا موظفند ضمن مراجعه به مدرسه به صورت حضوري نسبت به موجه نمودن غيبت ايشان اقدام نمايند. در غير اين صورت از نمره‌ي انضباط دانش‌آموز کسر خواهد شد.

ورود دانش‌آموز به کلاس در روزهاي بعد منوط به موجه شدن غيبت مي‌باشد.

در مسافرت‌هاي اضطراري طول سال تحصيلي اولياي محترم موظفند قبل از اقدام به مسافرت اولياي مدرسه و آموزگار محترم کلاس را مطلع نمايند.  

11- در ساعات آموزشي دانش‌آموز عزيز به هيچ عنوان حق خروج از مدرسه را ندارد مگر به همراهي پدر يا مادر و کسب مجوز کتبي از دفتر آموزشگاه (به جز پدر و مادر هيچ کس اجازه‌ي خروج دانش‌آموز از مدرسه را ندارد.)

12- دانش‌آموز عزيز جهت شرکت در اردوها، بازديدها، گردش‌هاي علمي، کلاس‌هاي تقويت بنيه‌ي علمي و ... حتماً بايستي رضايت‌نامه‌ي کتبي ولي خود را ارائه نمايد. در غير اين صورت از بردن ايشان امتناع خواهد شد.

* لازم به ذکر است که نمره‌ي انضباط به عنوان يک درس محاسبه و بر اساس رفتار و انضباط شخص دانش‌آموز و رعايت موارد فوق و عملکرد ايشان طبق فرم انضباطي و نظر معاونين مدرسه و آموزگار محترم کلاس محاسبه و در کارنامه‌ي دانش‌آموز درج خواهد شد. لذا شايسته است دانش‌آموزان تمام مساعي خود را جهت حفظ نظم و انضباط شخصي و اجتماعي در مدرسه به کار گيرند.

با توجه به اين نکته که حضور مستمر اوليا در مدرسه و پي‌گيري وضعيت درسي و انضباطي عزيزان تأثير بسزايي در رشد علمي و شخصيتي آنان خواهد داشت، لذا لازم است اولياي محترم حداقل هر 2 هفته يک بار با حضور در مدرسه از وضعيت درسي و انضباطي نور چشمان مطلع گردند.

چنانچه دانش‌آموز با مدرسه در زمينه‌هاي آموزشي، پرورشي، ورزشي و انضباطي همکاري داشته باشد، مورد تشويق قرار گرفته و به نمره‌ي انضباط ايشان اضافه مي‌گردد.

 

و من ا... التوفيق