مسابقه كتابخواني

برچسب ها: اخبار دبستان پسرانه, مسابقه كتابخواني

مسابقه کتابخوانی، با نام "گامی به سوی فرزانگی"  با مطالعه سوره حجرات از قر آن شریف که شامل 18 آیه با مضامین ادبی و اخلاقی می باشد. به 10 نفر از عزیزان به قید قرعه جوایزی از طرف مدرسه  اهدا شد.