شرایط معدل ثبت نام پایه دهم

برچسب ها: اطلاع رسانی

توجه فرمایید ثبت نام متقاضیانی که شرایط معدل را نداشته باشند نا معتبر خواهد بود.

متقاضیان دارای سهمیه علوم پزشکی باید معدل حداقل 18 و متقاضیان بدون سهمیه، معدل حداقل 19 را دارا باشند.