جشن الفبای دانش آموزان پایه اول دبستان پسرانه علوم پزشکی

برچسب ها: اخبار دبستان پسرانه, اطلاعیه

برگزاری جشن الفبا جهت دانش آموزان پایه اول در دبستان پسرانه علوم پزشکی در روز شنبه مورخ ۹۶/۲/۲۳