تاریخچه

برچسب ها: تاریخچه, تأسيس, گذشته, سابقه

تاريخچه‌ تأسيس مجتمع آموزشي غير دولتي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

اين مجتمع ابتدا با تأسيس دبستان پسرانه با 162 دانش آموز در دبستان شهيد اسدا... پروا 5 ويژه علوم پزشکي در خيابان رودکي دبستان دخترانه با 90 دانش آموز دختر در دبستان دخترانه هفده شهريور 3 ويژه علوم پزشکي در مهرماه 1372 شروع به کار کرد.

و در سال هاي بعد در دبستان هاي امام حسن عسکري ويژه علوم پزشکي پشت بيمارستان حافظ به کار خود ادامه داد تا اينکه با تلاش و پيگيري جناب آقاي دکتر سيد علي ملک حسيني که انساني شريف و دلسوز هستند و رياست وقت دانشگاه علوم پزشکي شيراز را بر عهده داشتند و به همت ديگر پزشکان و اساتيد و ديگر دست اندرکاران دانشگاه علوم پزشکي، ساختمان کنوني مجتمع را در بلوار شهيد چمران جنب بيمارستان شهيد چمران در زميني با مساحت 25500 متر مربع احداث و دبستان دخترانه و پسرانه از مهرماه سال 1374 در آنجا فعاليت آموزشي خود را آغاز کردند.

مدرسه راهنمايي پسرانه نيز از مهرماه 1372 با جمعيت دانش آموزي 70 نفر در 3 پايه تحصيلي در مدرسه راهنمايي دکتر حسابي خيابان ابريشمي ويژه علوم پزشکي تأسيس گرديد سپس در پشت بيمارستان حافظ به کار خود ادامه داد و از مهرماه سال 1377 در ساختمان کنوني استقرار يافت.

مدرسه راهنمايي دخترانه از مهرماه سال 1372 در مدرسه امام حسن عسکري در خيابان قصرالدشت ويژه علوم پزشکي با حدود 90 نفر دانش آموز شروع به کار کرد و تا سال 1378 در مدارس فاطمه الزهرا بلوارشاهد و خيابان ارديبهشت به کار خود ادامه داد و از مهرماه سال 1379 تاکنون در ساختمان کنوني استقرار يافته و مشغول به کار مي باشد.

دبيرستان پسرانه از مهرماه سال 1380 با جمعيت دانش آموزي 70 نفر در دبيرستان ايثارگران بلوار چمران در پايه هاي اوّل و دوم در دو رشته رياضي فيزيک و تجربي شروع به کار کرد سپس در مهرماه سال 1382 مرکز پيش دانشگاهي علوم پزشکي به صورت مستقل در دو رشته رياضي فيزيک و تجربي نيز تأسيس گرديد و پس از استقرار در ساختمان کنوني با تعداد 350 نفر دانش آموز به فعّاليّت خود ادامه مي دهد.

دبيرستان دخترانه علوم پزشکي نيز از مهرماه سال 1380 با سه کلاس اول در ساختمان کنوني مجتمع مشغول به کار شد و در سال 1382 مرکز پيش دانشگاهي آن نيز در دو رشته رياضي فيزيک و تجربي تأسيس وهم اکنون تعداد 320 دانش آموز در دبيرستان دخترانه و مرکز پيش دانشگاهي آن مشغول به تحصيل مي باشند.

مجتمع آموزشي غيردولتي دانشگاه علوم پزشکي شيراز با زير بناي حدود 14000 متر مربع زيربنا داراي يکي از مناسب ترين فضاهاي آموزشي شهر شيراز و حتي کشور مي باشد که داراي امکانات آموزشي از قبيل کتابخانه، نمازخانه، آزمايشگاههاي فيزيک، شيمي، زيست شناسي، کارگاه کامپيوتر شبکه اينترنت کارگاه حرفه و فن سالن هاي اجتماعات، زمين هاي ورزش و فروشگاه دانش آموزي مي باشد که حدود 2200 دانش آموز پسر و دختر در 8 واحد آموزشي اين مجتمع مشغول به تحصيل مي باشند و همچنين بيش از 300 نفر نيروي آموزشي، اداري و خدماتي مشغول انجام وظيفه مي باشند.

مجتمع آموزشي غير دولتي علوم پزشکي هم اکنون يکي از مراکز آموزشي و پرورشي مطرح در سطح آموزش و پرورش کشور مي باشد که در طي سال هاي گذشته خدمات ارزنده‌اي را از لحاظ آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه داده است.

نحوه پذيرش دانش آموز در واحدهاي آموزشي اين مجتمع به صورت مصاحبه و آزمون ورودي با اولويت فرزندان خانواده هاي علوم پزشکي مي باشد.

نحوه اداره اين مجتمع علاوه بر اينکه در رأس هر واحد آموزشي يک نفر مدير که داراي ابلاغ رسمي از آموزش و پرورش ناحيه دو مي باشد قرار دارد يک نفر به عنوان رياست مجتمع و نماينده حقوق دانشگاه علوم پزشکي قرار دارد که زير نظر اعضاي هيأت امنا اين مجتمع که آنها از طرف رياست دانشگاه علوم پزشکي منصوب گرديده اند مشغول به کار مي باشد.