ارزیابی عملکرد مالی دوره دوم متوسطه پسرانه

                                                                                                                                 اداره کل آموزش و پرورش استان فارس                                                                                 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

مجتمع فرهنگی آموزشی علوم پزشکی

ارزيابي فعالیت­های مديريت مدرسه در زمینه های مالی و پشتیبانی

 

نام مدرسه :

 

نام مدير:

دوره ي تحصيلي:

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیاز مكتسبه

1

حسن اجراي قوانين و مقررات

 

- نظارت برحسن اجراي آيين­نامه ها ، دستورالعمل­ها و بخش­نامه ها ؛

- پاسخ­گويي به موقع و كيفي به بخش­نامه ها و نامه هاي اداري؛

 

 

2

 

 

حسن اجراي امور مالي

 

 

 

-بكارگيري سامانه­ي امور مالي و درج صحيح و به موقع اطلاعات مدرسه در سامانه­ي مزبور؛

- انجام هزينه ها بر اساس مصوبات شوراي مالي؛

- بايگاني اسناد و دفاتر مالي ؛

- واريز كمك­هاي مردمي به حساب مدرسه؛

- استفاده از سامانه­ي اموال و تجهيزات و درج به موقع و صحيح اطلاعات مدرسه از نظر اموال و تجهيزات در سامانه­ي مزبور؛

-  استفاده­ی بهينه از اموال و تجهيزات؛

- ثبت اموال اهدايي اوليا و خيرين در دفتر اموال؛

- ارائه عملكرد مالي مدرسه به اوليا به صورت فصلي؛

 

3

شناسايي و بهره­گيري  از

 مشاركت­هاي برون سازماني

 

 

 

- شناسايي  و برقراري ارتباط جهت استفاده از ظرفيت­هاي  برون سازماني ؛

- موفّقيت در جذب مشاركت­هاي داوطلبانه و بهره­گيري بهينه از ظرفيت­هاي برون سازمانياعم از  شوراي محلّه، شهرداري، استانداري، مساجد و ديگر نهادهاي اجتماعي در خصوص تأمين نيازهاي :آموزشي، پرورشي،عمراني،تربيت بدني، بهداشتي و ...

 

4

 

 

  فراهم سازي شرايط ايمن

 

- رعايت استاندارد و نكات ايمني درمدرسه(­وجود جعبه كمك­هاي اوّليه، كپسول آتش نشاني، سيم­كشي استاندارد، پريزها و رابط­هاي ايمن و...)؛

- توجّه به استاندارد و ايمني فضا و تجهيزات آزمايشگاهي ،كارگاهي و ورزشي ؛

- توجّه به­ايمني ساختمان مدرسه (حفاظ ايمني براي پله­هاو پنجره­ها ، آسفالت حياط و ..)؛

- تعبيه و استفاده از وسايل گرمايشي و سرمايشي مناسب؛

- توجّه به ايمن بودن وسايل و ابزار آموزشي، ورزشي و ....؛

 

5

 

زيبا سازي ونشاط فضاي فيزيكي مدرسه

 

 

- توسعه­ي فضاي سبز و شاداب ؛

- استفاده از رنگ­هاي مناسب و شاد براي پوشش دانش آموزان1امتياز،پرده كلاس 1 امتياز، درها و ديوارهاي داخلي و بيروني مدرسه

- دقّت در انتخاب وآراستگي درنصب تابلوها، پوسترها وتراكت­هاي اطّلاع­رساني ونقّاشي روي ديوارها...؛