ارزیابی عملکرد تربیتی دوره اول متوسطه پسرانه

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس 

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

مجتمع فرهنگی آموزشی علوم پزشکی

ارزيابي فعالیت­های مديريت مدرسه در ابعاد تربیتی

نام مدرسه :

 

نام مدير:

دوره ي تحصيلي:

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

افزايش نقش راهنمايي(تحصيلي و تربيتي كاركنان(

 

 

- برگزاري جلسات آموزشي با محوريت مباحث علمي، اخلاقي، تربيتي ، ديني و روان­شناسي رشد براي كليه ي كاركنان

- شناسايي دانش آموزان در معرض مشكلات تربيتي و ارجاع آن ها به مراجع ذي ربط؛ 

- ايجاد جوّ رواني امن و اطمينان­بخش به منظور تشكيل جلسات مشاوره­اي؛

 

 

2

حضور موفّق  در عرصه­هاي رقابت (در سال تحصيلي جاري و سال قبل)

 

- استقبال و شركت در جشنواره­ها و مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري،ورزشي و

- موفّقيت در كسب رتبه در سطح ناحیه ، استان و کشور

 

3

بهره­گيري از فضا و تجهيزات  مناسب آموزشي ، پرورشي و ورزشي

 

 

 

- فراهم آوردن تجهيزات و ابزار آموزشي، پرورشي و ورزشي لازم در فرايند ياددهي يادگيري، متناسب با تعداد گروه­هاي متشكله دانش آموزي؛

 

4

بهره گيري از مشاركت

دانش آموزان در اداره­ی امورمدرسه

 

- بهره­گيري از مشاركت دانش­آموزان در نيازسنجي­ها و برنامه ريزي برنامه­هاي آموزشي و تربيتي با استفاده از تقسيم كار و تفويض اختيار به آن­ها،

 

5

فراهم­آوردن بسترهاي مورد نياز جهت شكل­گيري و استفاده بهينه از تشكل­ها و شوراي  دانش آموزي

 

 

- برگزاري­انتخابات ­و تشكيل شوراي دانش­آموزي

- تشكيل و فعّاليّت شوراي دانش آموزي و كميته­هاي ذيل آن؛

- تشكيل­و­فعال­سازي­انجمن­هاي ورزشي دانش آموزان در چهارچوب آيين نامه هاي مربوطه

- ميزان تأثيرگذاري تصميمات­شوراي­دانش­آموزي­درمديريت مدرسه،

- ميزان فعّاليّت تشكل­هاي دانش­آموزي؛ بسيج دانش آموزي ، انجمن اسلامي ، پيشتازان و فرزانگان ، هلال احمر

 

6

ميزان مشاركت و موفّقيت

 دانش­آموزان در امور تربيتي ، مطالعه و پژوهش، جشنواره­ها، مسابقات (فرهنگي، هنري،ورزشي و ...)

 

- موفّقيت در كسب رتبه در سطح ناحیه ، استان و کشور

 

7

ارتقای سطح دانش و اطّلاعات اوليا و ارائه خدمات آموزشي مشاوره­اي

 

 

 

 

 

 

- نيازسنجي 1 امتياز و تعيين سرفصل­هاي جلسات آموزش خانواده

- برنامه ريزي و  برگزاري كلاس­هاي آموزش خانواده براساس نتايج نياز سنجي، باحضور اساتيد صاحب نظر - ارائه خدمات راهنمايي به خانواده­ها

- ايجاد بسترهاي ارتباطي ميان خانواده­هاي آسيب­پذير و آسيب­زا با مشاوران تخصصي خانواده ها