ارزیابی عملکرد آموزشی دبستان دخترانه

اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز

مجتمع فرهنگی آموزشی علوم پزشکی

 

ارزيابي فعالیت­های مديريت مدرسه در ابعاد آموزشی

نام مدرسه :

 

نام مدير:

دوره ي تحصيلي:

ردیف

ملاک ارزیابی

سقف امتیاز

شاخص

امتیازمكتسبه

1

طراحي وتدوين برنامه­ي راهبردی آموزشگاه با تکیه بر سند تحول بنیادین

 

- وضوح و دقّت در تعیین ماموریت ها، اهداف، تعاریف، فرایند اجرا، تقویم زمان­بندی، اعتبارات، مسئولین اجرایی برنامه و... (ساختارمندي)؛

- تعيين وضع مطلوب با نگاه به سند تحول و جایگاه مدرسه(آينده نگري)؛

- رعایت جامعیت و در برگیری کلیه­ی اهداف آموزشی، تربیتی در فعّالیّت­های تعیین شده (همه جانبه بودن)؛

 

2

توسعه ي توانمندي­ها و مشاركت نيروي انساني

 

- برگزاري جلسات آموزشي و هم­انديشي كاركنان در جهت توانمندسازی کارکنان با  بهره­گيري از نظرات كارشناسان و صاحب نظران

 

3

بهره­ گيري از فضا و تجهيزات  مناسب آموزشي

 

- فراهم آوردن تجهيزات و ابزار آموزشي، پرورشي و ورزشي لازم در فرايند ياددهي يادگيري، متناسب با تعداد گروه­هاي متشكله دانش آموزي؛ كتاب­خانه  ، آزمايشگاه ،

- استفاده مطلوب از فضا و تجهيزات : كتاب­خانه ،آزمايشگاه ،كارگاه

 

4

افزايش بهره­وري شوراهای آموزشگاه

 

- تشكيل منظّم جلسات شورا براساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش

- حضور فعّال و مؤثر اعضا در تصميم­سازي و تصميم­گيري ،

- مشاركت اعضا در تحقق و  اجراي مصوبات ؛

 

5

بهره گيري از روش­هاي فعّال و خلّاق در فرايند ياددهي - يادگيري                     

 

 

 

- بهره گيري معلمان از طرح درس هاي روزانه و سالانه،

- به كارگيري روش­هاي فعّال و خلاق در فرايند ياددهي يادگيري

- تسلّط معلّمان بر كلاس­داري و اجراي طرح درس،

- آموزش راهبردهاي مطالعه و یادگیری­ به­ دانش آموزان؛

 

6

ميزان مشاركت و موفّقيت دانش ­آموزان

 در امور تحصيلي تربيتي ، مطالعه و پژوهش، جشنواره­ها ، مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري،ورزشي و ...)

 

 

 

 

- ارتقا و پيشرفت معدل كلاسي

- كسب­ رتبه­ ی ­اوّل در­سطح ناحیه ، استان و کشور :

 

 

ايجاد سازوكارهاي تشویقي براي دانش­آموزان موفّق در امور تحصيلي تربيتي،  مطالعه، پژوهش ، جشنواره ها و مسابقات (علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي و...) و تأثيرگذاري در تصميم گيري ها و مشاركت در برنامه هاي مدرسه

 

- تقدير از ذي­نفعان در حضور دانش آموزان و اوليا؛

- انعكاس نوع موفقيت ذي­نفعان در بخش خبرهاي ويژه نشريات داخلي، ناحیه­اي ، محلي و تارنماي مدرسه و ناحیه و...

- ايجاد فرصت­هاي انتقال دانش ومهارت دانش آموزان موفّق درجلسات اولياء كاركنان و ديگر دانش آموزان درسطح مدرسه و ناحیه

 

7

توسعه ­ي خلاقيت ونوآوري

 

- برخورداري از طرح نظام­مند( تبيين مسئله، هدف، فرايند اجرا، نظارت و ارزيابي و ...)

-قابليت تعميم به مدارس ديگر؛